Dib u furida iskuulada hoose

 • Qaadashada go'aan xog ku fadhiya

  Su'aalaha foomka hoos ku qoran waxaa loo isticmaali doonaa in lagu soo ururiyo macluumaadka ku saabsan sida ardeygaaga ugu soo noqon doono dugsiga maadaama ay Degmadu u bedelayso ardeyda K-5 waxbarashada shaqsiga ah. Kahor intaadan buuxin su'aalaha, si taxaddar leh u akhri macluumaadka hoose. Markaad dooraneyso, waxaad ogolaaneysaa shuruudaha hoose ee ku saabsan u dirista ilmahaaga dugsiga si uu qof ahaan wax u barto ama u joogo waxbarashada fogaanta. Halkan waxaad akhrisan kartaa qorshaha barashada badbaadada leh ee Minnesota oo dhan.

  Waxbarashada shakhsiga ah sidee u ekaan doontaa

  Markaan bilaabayno habka loo marayo furitaanka dugsiyadeena hoose ee waqtiga-buuxa ah iyo qof-ahaanta wax lagu baranayo, khibrada waxbarasho ee cunugaaga ayaa u muuqan doonta mid ka duwan sidii ay ahaan jirtey hadii ay dhigan jireen iskuulka inta lagu gudajirey qaabka isku-darka (isku-dhafka). Hoos, fadlan ka hel macluumaad  aan is leenahay wey kaa caawin doonaan go'aan qaadashada ku saabsan ilmahaaga.

   • Taariikhda ugu horeysa ee bilowga wax-barashada shaqsiga ah waxay noqon kartaa Janaayo 19. Waxay ku xirantahay jawaabaha su'aalaha iyo baahida loo qabo in ardayda iyo / ama shaqaalaha loo kala gudbiyo inta u dhaxeysa qaababkan waxbarasho, waxaa laga yaabaa inaan bedelno taariikhda bilowga. Waxaan rajeyneynaa inaan idinla wadaagno taariikhaha bilowga 8 Janaayo.
   • Iyadoo la raacaayo tilmaamaha gobolka, ugu badnaan saddex heer fasal ayaa loo ogolaan doonaa iney bilaabaan barashada qof ahaaneed hal mar. Tan macnaheedu waxaa weeye kala-guurku wuxuu noqon doonaa qaab wajo leh taariikhaha bilowga ah ee dhibcaha kala duwan, si ku-meel-gaar ah fasallada K-2 ayaa bilaabanaya marka hore iyo fasallada 3-5 ayaa bilaabmaya laba toddobaad ka dib. Inta lagu jiro waqtigan kala guurka, ardaydu waxay ku sii jiri doonaan wax-barashada fogaanta.
   • Ardeydu waxay aadi doonaan iskuulka maalin kasta, Isniinta ilaa Jimcaha, saacadii hore dhaqanka u ahaa.
   • Ardeyda waxaa looga baahnaan doonaa iney xirtaan waji-duubasho waqti kasta, marka laga reebo waqtiga fasaxa banaanka. Maaskarada waxaa bixin doona Degmada haddii loo baahdo.
   • Ardeyda waxaa la geyn doonaa fasallo ilaa 100% intuu qaado, oo ka duwan qaabka isku dhafka  ee ardeyda la geeyey fasallo ilaa 50% intuu qaado ah.
   • Dhammaan cuntooyinka waxaa lagu bixin doonaa qolka fasalka ee ardeyda.
   • Dhamaan takhasuslayaasha waxay ku kulmi doonaan qolka fasalka ee ardeyda.
   • Fasallada jimicsiga ayaa ka dhici doona hoolka jimicsiga ama bannaanka sida ugu habboon. Maaskarada ayaa looga baahan yahay dhammaan jimicsiga gudaha.
   • Fasaxa bannaanka ayaa ku sii socon doona 100% intuu qaado. Maaskarada looma baahnaan doono fasaxa banaanka.
   • Kala fogaanshaha ardeyda: Masaafada lix saamood ah looma balan qaadi karo ardeyda goobaha soo socda: fasallada, fasalka jimicsiga, nasashada iyo basaska dugsiga.
   • Kala fogaanshaha shaqaalaha: Shaqaalaha iskuulka weli waxaa looga baahan doonaa iney lix saamood ka dheeraadaan ardeydooda. Xaaladaha waxbarista koox yar ama meelaha u dhow, waxaa jiri kara caqabado jireed oo muuqda oo lagu daray.
   • Dhammaan shaqaalaha iskuulka waa iney xirtaan maaskaro iyo wejiga daboolaha. Kuwaan waxaa bixin doona Degmada.
   • Dhammaan shaqaalaha iskuulka waxay fursad u heli doonaan in lagu baaro COVID-19 labadii toddobaadba mar. Tan waa la dhiiri gelinayaa, laakiin looma baahna.
   • Si aad wax badan uga ogaato shuruudaha caafimaadka iyo badbaadada fadlan dib u eeg macluumaadka la soo xulay ee laga soo qaatay Qorshaha Amni Barashada MN.

  Sidee waxa-barshada kala fogaanta u ekaan doontaa

  Haddii aad dooratid inaad sii wadatid wax-barashada kala fogaanta ee ilmahaaga, waxey u eg-tahay mid la mid ah sida cunugaaga hadda wax u baranayo. Si kastaba ha noqotee, iyada oolagu saleynayo tabarta shaqaalaha ee loogu tiirsan yahay inta ardey oo doorata wax-barashada shaqsiga ah  ama waxbarashada fogaanta ah, waxaa laga yaabaa iney jiri karaan xoogaa isbeddelo ah.

   • Waxay ku xirantahay inta arday ee u wareegaya wax-barashada shaqsiga ah, waxaa macquul ah inaan sameyno isbeddelo shaqaale oo saameyn ku yeelan doona bartayaasha fog. Tan macnaheedu waxay noqon kartaa in ilmahaaga loo qoondeyn karo fasal cusub oo barashada fogaanta oo uu la yeelanayo macalin cusub.
   • Haddii aad dooratid inaad sii wadato barashada fogaanta ah, fursadda xigta ee aad uga gudbi karto waxbarashada shaqsiyeed waxay noqon doontaa Abriil 12, 2021.
   • Ardeydu waxay heli doonaan xoogaa tababar ah oo toos ah iyo waliba shaqo madax bannaan oo ay ku dhammaystiraan Isniinta-Khamiista toddobaad kasta.
   • Galabnimada Jimcaha waxay ahaan doontaa inta badan shaqooyinka madax bannaan ee ardeyda. Macallimiintu waxay u isticmaali doonaan waqtigan iney qorsheeyaan, wada shaqeeyaan, la xiriiraan oo ay abuuraan waxyaabaha loo adeegsado usbuuca soo socda
   • Ardeydu waxay sii heli doonaan iney qaataan xoogaa waqti waxbarid macallin oo toos ah iyo sidoo kale shaqada guriga oo ay ku dhammaystiraan keligood.