Nalasoo xiriir


  • Haddi aad ubaahantahay faahfaahin dheerad ah ama turjumaad, fadlan kala soo xiriir Ali Ali, taleefanka 651-724-7482.
    Email: ali.ali@moundsviewschools.org